Schüco Living 82 MD–AS

Schüco LivIng vendos standarde të reja përsa i përket komoditetit, sigurisë, efikasitetit të energjisë dhe dizajnit. Me një thellësi themelore prej 82 mm dhe vlera të izolimit termik në nivelin pasiv të shtëpisë, ai ka të gjitha tiparet që janë të nevojshme për dritaret pioniere të kursimit të energjisë. Teknologjia e re e mbylljes ofron mbrojtje efektive kundër drafteve, lagështisë dhe zhurmës – gjatë gjithë jetës së dritares. Cilësia “Made in Germany” dhe rezistenca ndaj hajdutëve ndaj klasës së rezistencës RC 2.

• Sistemi i dritares me 7 dhoma me veti të jashtëzakonshme izoluese termike për vlera Uf deri në 0,96 W / (m²K)
• Në dispozicion me 2 ose 3 nivele nënshkrimi
• Opsione të shumta të dizajnit


Schüco LivIng sets new standards in terms of comfort, security, energy efficiency and design. With a basic depth of 82 mm and thermal insulation values to passive house level, it has all the features that are necessary for pioneering energy-saving windows. New sealing technology offers effective protection against draughts, moisture and noise – throughout the lifetime of the window. “Made in Germany” quality and burglar resistance to resistance class RC 2.

• 7-chamber window system with outstanding thermal insulation properties for Uf values as low as 0.96 W/(m2K);
• Available with 2 or 3 sealing levels;
• Multiple design options.