Schüco LivIng Alu Inside

Schüco LivIng Alu Inside

Përdorimi i teknologjisë unike të profilit të aluminit e bën Schüco LivIng Alu Inside një sistem profili pa çelik me izolim të jashtëzakonshëm termik. Një avantazh vendimtar i izolimit maksimal të sistemit PVC-U është materiali në brendësi të sistemit të profilit – një aliazh alumini me cilësi të lartë. Sipërfaqja e lëmuar reflekton një përqindje të madhe të rrezatimit termik.

• Sistemi i dritares në nivelin e shtëpisë pasive për vlerat Uf deri në 0.79 W / (m²K)
• Sistemi i copë litareve qendrore me tre nivele mbyllje të vazhdueshme për mbrojtje sa më të mirë nga era, shiu dhe të ftohtit
• Thellësia themelore e rritur për sigurinë e shtuar dhe rezistencën ndaj thyerjes së shtëpisë


The use of unique aluminium profile rolling technology makes Schüco LivIng Alu Inside a steel-free profile system with outstanding thermal insulation. One decisive advantage of the maximum insulation PVC-U system is the material on the inside of the profile system – a high-quality aluminium alloy. The polished surface reflects a large percentage of the thermal radiation.

• Window system to passive house level for Uf values as low as 0.79 W/(m2K);
• Centre gasket system with three continuous sealing levels for the best possible protection against wind, rain and the cold;
• Increased basic depth for added security and burglar resistance.