Schüco CT 70

Schüco CT 70

Dritaret PVC-U nga seria Schüco CT 70 kanë izolim të lartë termik dhe pajisje të gjithanshme, duke mburrur me linja të përjetshme, gjerësi të ngushta të fytyrës dhe zvogëlim shumë efektiv të zërit. Dritaret e Schüco CT 70 janë në dispozicion me dy nivele të vazhdueshme vulosjesh.

• Izolim i mirë termik: Vlerat Uf nga 1.2 në 1.5 W / (m²K)
• Liria e dizajnit falë zgjedhjes së dy kontureve (Classic dhe Rondo)
• Një larmi e gjerë e ngjyrave dhe opsioneve të dizajnit


The PVC-U windows from the Schüco CT 70 series have high thermal insulation and versatile accessories, boasting timeless lines, narrow face widths and very effective sound reduction. Schüco CT 70 windows are available with two continuous sealing levels.

• Good thermal insulation: Uf values from 1.2 to 1.5 W/(m2K);
• Design freedom thanks to a choice of two contours (Classic and Rondo);
• Wide variety of colour and design options.